Cột đèn chiếu sáng công cộng | Cột đèn cần cánh buồm kép CBK

Cột đèn cao áp cần cánh buồm kép CBK

Cột đèn chiếu sáng công cộng kiểu cánh buồm kép, sử dụng khi lắp ở dải phân cách giữa, hoặc phối hợp với cột CBD khi chiếu sáng đường rộng...


Cột đèn tròn côn lắp cần cánh buồm kép
Cột đèn bát giác lắp cần cánh buồm kép
 


Chuyên sản xuất các loại cột đèn cao áp trụ đèn chiếu sáng lắp cần đèn kiểu cánh buồm kép & đơn. Hàng chất lượng, Giao nhanh, Giá bán tốt nhất.

Rating: 4.5/5 - reviews
Relevant Links: link1 link2 link3