Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tài liệu các tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng công cộng...

Prev
1
2
3
4
5
Next

TIÊU CHUẨN CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG BS EN 40-2:2004

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 40 về "Cột đèn chiếu sáng" đã được phê duyệt bởi Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) và đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước thuộc khối EU và tại Vương quốc Anh. Tiêu chuẩn BS EN 40-2:2004 là một phần nội dung của bộ tiêu chuẩn EN 40. Tại Việt Nam, phần lớn các công trình chiếu sáng công cộng trên toàn quốc đều sử dụng nhiều cột đèn chiếu sáng, tuy nhiên cho đến nay thì nước ta vẫn chưa ban hành bộ tiêu chuẩn riêng về cột đèn chiếu sáng. Bởi vậy, nhóm kỹ sư chuyên thiết kế cột đèn đường của Litec® tạm dịch tài liệu BS EN 40-2:2004 ra tiếng Việt, với mong muốn trước mắt là góp phần để nhiều người Việt dễ tiếp cận tài liệu này hơn, kỳ vọng hơn nữa là góp phần để các nhà tư vấn thiết kế, các chủ đầu tư và các nhà sản xuất cột đèn chiếu sáng ở trong nước dễ đạt được sự thống nhất về yêu cầu kỹ thuật chung của sản phẩm cột đèn chiếu sáng.

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 40-2:2004

CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK)

Mã IK là một phân loại quốc tế xác định khả năng chống lại các tác động cơ học bên ngoài của vỏ bảo vệ cho các thiết bị điện. Mã IK ban đầu được định nghĩa trong tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 50102:1995 và được sửa đổi năm 1998. Sau khi được thông qua như là một tiêu chuẩn quốc tế (IEC 62262) vào năm 2002, tiêu chuẩn Châu Âu đã được đánh số EN 62262. rước khi mã IK được cập nhật, để biểu thị mức độ bảo vệ tác động cơ học bên ngoài của vỏ bảo vệ thiết bị điện thì người ta ghi thêm một chữ số sau chỉ số bảo vệ IP, ví dụ như IP66(9)...

Tiêu chuẩn EN 62262:2002 | IEC 62262:2002

CHỈ SỐ CHỐNG BỤI CHỐNG NƯỚC IP - CẤP BẢO VỆ IP

Tính năng chống bụi chống nước là yêu cầu cần phải có của rất nhiều sản phẩm sử dụng trong cuộc sống, mục đích của tính năng này là nhằm đảm bảo được tuổi thọ phục vụ mong đợi của sản phẩm đó đạt độ bền lâu. Tính năng chống bụi chống nước là yêu cầu cần phải có của rất nhiều sản phẩm sử dụng trong cuộc sống, mục đích của tính năng này là nhằm đảm bảo được tuổi thọ phục vụ mong đợi của sản phẩm đó đạt độ bền lâu. Vấn đề đáng quan tâm là khả năng chống bụi chống nước đạt được ở mức độ như thế nào? Ví dụ cùng là điện thoại di động chống nước: có loại cho phép nghe gọi được ngoài trời mưa nhưng sẽ bị hỏng nếu chẳng may bị rơi xuống nước; có loại nếu bị rớt xuống nước vẫn có thể hoạt động tốt; thậm chí có những loại như IP68 hoặc cao cấp hơn là IP69k thì kể cả cho nó lặn sâu xuống biển cũng chẳng hề hấn gì... Để đánh giá mức độ chống bụi chống nước của một sản phẩm mà nó có thể đạt được thì người ta sẽ tiến hành kiểm tra nó theo tiêu chuẩn IP, chỉ tiêu đánh giá là cấp bảo vệ IP với các chỉ số IP biểu thị mức độ chống bụi nước đạt được, chỉ số IP càng cao thì khả năng chống bụi chống nước càng hoàn hảo...

TIÊU CHUẨN CHỐNG BỤI CHỐNG NƯỚC IPxx | CHỈ SỐ IP CỦA BỘ ĐÈN LÀ GÌ


Chuyên mục khác

 
Rating: 3.5/5 - reviews
Relevant Links: link1 link2 link3